Der Tempel von Jerusalem zur Zeit Jesu
tłum. J. Rosik,
Miriam - Verlag,
Jestetten 2008, s. 196

 

Opis

Książka poświęcona najważniejszej instytucji religijnej judaizmu biblijnego, świątyni w Jerozolimie, ukazuje jej funkcjonowanie i rolę społeczną i religijną za czasów Jezusa. Czytelnik znajdzie tu architektoniczny opis kompleksu świątynnego i budowniczych dokonań Heroda. Osobne miejsce poświęcono personelowi świątynnemu oraz opisowi codziennego rytuału ofiarniczego. Książkę ubogaca refleksja na temat rytów kultycznych dokonywanych podczas uroczystości i świąt żydowskich.

 

Spis treści

VORWORT
EINLEITUNG
I. DIE BEDEUTUNG UND DIE HEILIGKEIT DES TEMPELS
II. DER TEMPEL VON HERODES
III. DAS TEMPELPERSONAL
IV. DER TAG IM TEMPEL
V. DIE IDEE UND DIE BEDEUTUNG DES OPFERS
VI. DER OPFERRITUS
VII. DIE OPFERARTEN
VIII. DIE IM RECHT VORGESCHRIEBENEN FESTTAGE
IX. DIE IM LAUFE DER ZEIT HINZUGEFÜGTEN FEIERTAGE
X. DAS SABBAT- UND JUBILÄUMSJAHR